Persondata

Persondatapolitik hos Østermarks El-Service IVS

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet som kunde hos Østermarks El-Service IVS

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.
Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

De registrerede – hvem har virksomheden oplysninger om?

 • Medarbejdere
 • Kunder
 • Ansøgere

Oplysninger vi indsamler – Behandlingsgrundlag og formål

Hvis du ønsker at vi skal arbejde for dig eller ønsker at bestille varer ved os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne udføre arbejdet på den rigtige adresse eller få varer leveret direkte hjem til jer, samt at sende regning/faktura når arbejdet er fuldført.

Østermarks El-Service IVS indsamler og behandler dine persondata, når du bla. foretager dig følgende:

 • Bestiller vores services som Autoriseret El-Installatør/eletriker.
 • Bestiller hvidevarer eller andre varer fra os.
 • Anmelder vores hjemmeside.
 • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback.

Personoplysninger om medarbejdere der behandles

 • Navn, Adresse, TLF nr. E-mail
 • CPR – nummer, Registrerings- og kontooplysninger
 • Fotografier
 • Ferie og andet Fravær
 • Køn, Kørekort, *Kontooplysninger
 • Løn
 • Pensionsforhold, Stilling, Uddannelse
 • Skatteoplysninger

Vi behandler ikke særlige kategorier af oplysninger. Informationerne gemmes så længe medarbejderern er ansat og 5 år efter.

Personoplysninger om kunder der behandles

 • Navn
 • Adresse
 • TLF nr
 • E-mail

For private kunder gemmes oplysningerne i

 • Tilbud, ordrer, serviceaftaler, kunder og anlæg (Minimum 1 år)
 • Tilbud og ordrer med arbejdssedler, ekstra arbejde og faktura (Minimum 5 år)
 • Kvalitetssikring (Minimum 10 år)
 • Medarbejdere og timeregistreringer (Maksimum 5 år)

Personoplysninger om ansøgere der behandles

 • navn, adresse, telefonnummer, *bank- og skatteoplysninger,
 • ægtefælle, børn
 • uddannelse anden efteruddannelse
 • straffeattest
 • fagforening
 • fritidsinteresser

Ansøgninger slettes når ansøgere har fået besked dog max 3 mdr. Efter modtagelse

For erhvervs kunder gemmes oplysningerne i

Faktura arbejdssedler med tilknyttet dokumentation slettes når de ikke findes relevante længere, de er ikke omfattet af persondataforordningen men alle oplysninger ajourføres.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger hos
ØSTERMARKS EL-SERVICE IVS er

Østermarks El-Service IVS – Att: Daniel Østermark, Storegade 64, 8765 Klovborg – CVR: 38580736

Videregivelse af oplysninger

Bogholderiet / administrationen står for modtagelse og behandling af oplysningerne.
Virksomheden videregiver data til og behandles i følgende IT- Systemer

IT-Systemer

Proløn – Lønadministration
Minuba Go – sagshåndtering/sagstyringsprogram/Faktureringssystem
Google Drev – opbevaring af f.eks. bilag / dokumentation
One.com – mail system

Andre databehandlere

Pension Danmark
Skat
Forsikringsselvskaber – medarbejder information
Tekniske Skoler – information om lærlinge

Data politik

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger her på siden.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til berigtigelse (rettelse):

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning:

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling:

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til indsigt:

Du har ret til at be om at få en kopi af de databehandlings aftaler vi har med de databehandlere vi bruger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.